Kurz odbornej
spôsobilosti P
typ P
Od: 550 € / 100 hodín
 • Odborná príprava v rozsahu 100 hodín.
 • Študijné materiály.
 • Konzultácie aj mimo konania kurzu.
 • Občerstvenie.
 • Prihlásenie na skúšku odbornej spôsobilosti
 • Tréningový seminár pred konaním skúšky.
 • Komplexná starostlivosť a organizácia v deň konania skúšky.
Objednať
Kurz odbornej
spôsobilosti S
typ S
Od: 215 € / 78 hodín
 • Odborná príprava v rozsahu 78 hodín.
 • Študijné materiály.
 • Občerstvenie.
 • Konzultácie aj mimo konania kurzu
 • Prihlásenie na skúšku odbornej spôsobilost
 • Tréningový seminár pred konaním skúšky.
 • Komplexná starostlivosť a organizácia v deň konania skúšky.
Objednať
Manažment konania
skúšok
odbornej spôsobilosti
Od: 60
 • Prihlasovanie osôb na opravnú skúšku – osoba absolvovalai kurz v inom školiacom zariadení.
 • Prihlasovanie osôb na riadnu skúšku – osoba absolvovala kurz v inom školiacom zariadení.
 • Prihlasovanie osôb na skúšku typu P – osoba, ktorá podľa zákona nemusí absolvovať odbornú prípravu.
 • Študijné materiály k službám.
Správne poplatky hradené pre Ministerstvo vnútra SR súvisiace s prihláškou na skúšku a vydaním preukazu odbornej spôsobilosti.
 • 25,00 € správny poplatok za podanie prihlášky na skúšku typu “S”
 • 70,00 € správny poplatok za podanie prihlášky na skúšku typu “P”
 • 50 € správny poplatok za podanie prihlášky na skúšku typu “CIT”
 • 25,00 € správny poplatok za vydanie preukazu odbornej spôsobilosti typu “S”, “P” (hradí sa na skúške Ministerstvu vnútra SR za vydanie preukazu)

Na guardsecurity.sk používame technické cookies na zaistenie funkčnosti webu. Tie sú nevyhnutné na fungovanie webovej stránky a jej funkcií, napr. by nebolo možné sa prihlásiť na Testy SBS. Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies.
Rozumiem